AAMC

Wednesday, Jan 22nd

Last update08:22:20 PM GMT

當前位置:: 小型賽車及電單車錦標賽 2008 賽事2

賽事2 (2008)

2008 比賽2 高級組ROK 比賽結果

2008 AAMC小型賽車及電單車錦標賽 第二場

  ROK 高級組 ~ 總會及本地組別

 

閱讀全文...

2008 AAMC 小型賽車及電單車錦標賽 – 比賽2 賽事結果

2008年中國 - 澳門汽車總會小型賽車及電單車錦標賽 – 比賽2,因4月19日颱風關係延至4月27日 在路環小型賽車舉行,各車手亦積極迎戰。開賽不久已展開激戰,角逐兩項小型賽車及四項電單車賽事錦標賽:包括有125cc電單車、迷你電單車賽、50/70 cc及125cc自動波電單車賽、Rotax Max高級組及Rok高級組小型賽車賽。

賽事由上午開始,分別進行各項賽事的排位賽、初賽、準決賽後,各項賽事決賽由下午3時15分正式展開。準決賽開場不久雖頻有意外,但均有驚無險,且未損各車手奪獎的信心。他們無不使盡渾身解數,你追我逐,賽事精彩刺激,吸引不少車迷入場觀賞比賽。經過連場多翻角逐,各組賽事成績結果如下:

ROTAX MAX 高級組賽事 ~ 總會及本地級別

名次

Name

姓名

頒獎嘉賓

冠軍 Champion

TAM KA KEONG DANIEL

譚家強

財政 –

嘉仕道先生

亞軍 2nd Place

JULIO DANIEL ROSARIO

-----

季軍 3rd Place

MONTEIRO ADRIANO ALEXANDRE LOPES

------

 

 

 

ROK 高級組賽事 ~ 總會及本地級別

名次

Name

姓名

頒獎嘉賓

冠軍 Champion

PAULO BATALHA

 

財政 –

嘉仕道先生

亞軍 2nd Place

CHOI KENG HONG

徐景鴻

季軍 3rd Place

CHEONG CHI ON

張梓安

 

 

 

125cc電單車賽事 ~ 總會及本地級別

名次

Name

姓名

頒獎嘉賓

冠軍 Champion

VONG TAK KING

黃達堅

理事 –

家樂先生

亞軍 2nd Place

SIO WANG TAT

蕭宏達

季軍 3rd Place

LUIS FILIPE DIAS MARTINS MORAIS BORGES

-----

 

 

迷你電單車賽事 ~ 總會及本地級別

名次

Name

姓名

頒獎嘉賓

冠軍 Champion

LEI HOU LON

李浩麟

理事 –

家樂先生

亞軍 2nd Place

IENG KA LOC

楊家樂

季軍 3rd Place

LEONG HOU IN

梁浩賢

 

 

125cc自動波電單車賽事 ~ 總會及本地級別

名次

Name

姓名

頒獎嘉賓

冠軍 Champion

LO CHONG KIT JOAO ALBERTO

羅俊傑

秘書 –

鄭仲榮先生

亞軍 2nd Place

KOK KIN WAI

郭健威

季軍 3rd Place

KUOK PENG KAN

郭炳根

 

 

50/70cc自動波電單車賽事 ~ 總會級別

名次

Name

姓名

頒獎嘉賓

冠軍 Champion

SU RONGZAI

蘇榮在

理事會 

秘書 –

鄭仲榮先生

亞軍 2nd Place

LEONG IOK CHOI

梁玉彩

季軍 3rd Place

WONG MAN

王文

 

 

50/70cc自動波電單車賽事 ~ 本地級別

名次

Name

姓名

頒獎嘉賓

冠軍 Champion

LEONG IOK CHOI

梁玉彩

理事會

秘書 –

鄭仲榮先生

亞軍 2nd Place

WONG MAN

王文

季軍 3rd Place

LAI KIT MAN

黎結文

 

 

 

 

2008 AAMC 小型賽車及電單車錦標賽 - 比賽2 時間表

中國-澳門汽車總會 小型賽車及電單車錦標賽 ~ 比賽2

2008年4月20日 ~ 賽事時間表

 

 

2008 AAMC 小型賽車及電單車錦標賽 - 比賽2 參賽名單

中國-澳門汽車總會 小型賽車及電單車錦標賽 ~ 比賽2 

2008年4月20日  參賽者名單