AAMC

Saturday, Jun 15th

Last update05:53:59 PM GMT

當前位置:: 小型賽車及電單車錦標賽 2007 賽事5 2007年50-70cc 綿羊仔第五回合賽果

2007年50-70cc 綿羊仔第五回合賽果

 

 

第五回合, 七月十五日, 50-70cc 綿羊仔比賽結果

 
英文姓名
姓名

比賽號碼

Pre Fínal
Fínal
總分
1
LEONG IOK CHOI
梁玉彩
371
20
20
40
2
LAI KIT CHAU
黎結就
194
17
17
34
3
TOU WAI KIN
杜偉健
617
15
15
30
4
IP WENG KEONG
葉永強
626
11
13
24
5
LAI KIN FEI
黎建非
250
13
11
24
6
WONG MAN
王文
605
8
10
18
7
KUOK PENG KAN
郭炳根
386
0
9
9
8
NG WOON HANG
吳煥恆
540
6
8
14
9
CHAN CHI HA
陳子夏
687
0
7
7
10
SIO KIN SENG
蕭建城
641
5
6
11
11
TAM CHAN WAI
譚鎮威
650
7
5
12
12
LEONG HOI MENG
梁海明
613
4
4
8
13
PUN CHI LEONG
潘子亮
653
2
3
5
14
LEI CHI KIN
李子健
616
0
2
2
15
CHAN IEK HANG
陳益恆
644
0
1
1
16
LIO KIN CHONG
廖建忠
377
10
0
10
17
CHANG PENG LAM
曾炳林
622
9
0
9
18
WONG KA CHON
黃嘉俊
604
3
0
3
19
LUI WING YIP
呂永業
601
1
0
1
20
KUAN PEI TAK 
關比得
635
0
0
0
21
TOU MOU HENG
杜武慶
615
0
0
0
22
HO KIN U
何建宇
614
0
0
0
23
YU CHEUK WAI
余卓偉
620
0
0
0
24
IAU SIU FONG
邱韶峰
623
0
0
0
25
SIO MENG IN
邵銘言
632
0
0
0
26
LAI CHON IN
黎俊賢
649
0
0
0
27
CHEONG SAI CHEONG
張世張
654
0
0
0
28
NG KA U
吳家裕
674
0
0
0
29
LAM KA WAI
林嘉威
675
0
0
0
30
LAU FAI CHUN
劉輝泉
612
0
0
0
31
FOK POU KUN
霍寶權
670
0
0
0
32
WONG CHUN HAO, RYAN
黃俊豪
655
0
0
0
33
CHAN KUOK CHOI
陳國財
627
0
0
0
34
LEI VAI PAN
李偉彬
572
0
0
0
35
CHAN KWOK WAI
陳國華
621
0
0
0
36
TSE PAK HONG
謝柏康
619
 
 
0
37
LAM WAI CHEONG
林偉祥
220
 
 
0
38
NG TEK LON
吳迪倫
571
 
 
0
39
LEE WAI KIT
李偉傑
671
 
 
0
40
KAN YUI KI
簡銳棋
676
 
 
0
41
CHAN CHENG MAN
陳靖文
651
 
 
0
42
ZENG JIAN HANG
曾建航
625
 
 
0
43
CHU KIN KEONG
朱健強
633
 
 
0
44
EUCLIDES CRISTOVAO TAM
譚基地
26
 
 
0
45
U I LAP
余意立
603
 
 
0