AAMC

Thursday, Dec 14th

Last update10:02:54 AM GMT

當前位置:: 表格下載

表格下載


2017 練習日報名表 下載
2017 小型賽車及電單車錦標賽 - 參賽表格 下載
2017 聲明書(不參加練習及比賽) 下載
2017 聲明書(申請一次性牌照) 下載
2017 車手證申請表 下載
2017 體格檢查表 下載
2017 會籍申請表 下載
2017 家長不反對信函 下載
2017 VISA申請表 下載

2016 老爺電單車巡遊報名表 下載
2016 入車凛紙 下載
2016 入機器凛紙 下載
2016 澳門房車錦標賽(MTCS)報名表 下載
2016 小型賽車及電單車錦標賽 - 參賽表格 下載
2016 小型賽車錦標賽 - 技術指引 下載
2016 電單車錦標賽 - 技術指引 下載