AAMC

Saturday, Dec 14th

Last update09:00:01 PM GMT

You are here:: Karting & Motorcycle Championship 2007 Race5 2007 Round 5 50cc Scooter Results

2007 Round 5 50cc Scooter Results

Round 5 - July 15th, 2007 - 50cc Scooter Results
 
NAME
姓名
Race
Number
Prê Fínál
Fínál
Champ.
Points
1
ALEXANDRE CLAIN
 
472
20
20
40
2
LEI KIN SENG
李健成
70
0
17
17
3
FONG CAM SEG
馮錦城
80
17
15
32
4
IEONG KA LOC
楊家樂
639
15
13
28
5
HO SIO CHUN
何嘯尊
99
13
11
24
6
JOWAY CHISLAIN
 
606
11
10
21
7
ALVARO LUIS GOMES MOURATO
毛偉立
55
0
9
9
8
HO CHI KEONG 
何志強
501
9
8
17
9
LEONG HOU MENG
梁浩明
680
8
7
15
10
IUN WAI HONG
袁偉雄
474
10
0
10
11
LEONG HOU IN
梁浩然
637
 
 
0
12
WONG HIO LAM
王曉霖
518
 
 
0
13
KWONG WONG UN 
鄺永元
517
 
 
0
14
NG KWOK HO
吳國濠
636
 
 
0
15
LEI HOU LON
李浩麟
320
 
 
0
16
AU KIN KAY
歐建基
640
 
 
0
17
LEI KIN HONG
李健康
638
 
 
0