AAMC

Tuesday, Nov 19th

Last update08:47:50 PM GMT

You are here:: Karting & Motorcycle Championship 2007 Race2 2007 Round 2 50-70cc Scooter Results

2007 Round 2 50-70cc Scooter Results

Round 2 - April 15th, 2007 - 50cc Scooter Results
 
NAME
姓名
Race
Number
Prê Fínál
Fínál
Champ.
Points
1
LAI KIN FEI
黎建非
250
20
20
40
2
LEONG IOK CHOI
梁玉彩
371
17
17
34
3
LAI KIT CHAU
黎結就
194
15
15
30
4
IP WENG KEONG
葉永強
626
13
13
26
5
ZENG JIAN HANG
曾建航
625
11
11
22
6
SIO KIN SENG
蕭建城
641
9
10
19
7
KUOK PENG KAN
郭炳根
386
6
9
15
8
LIO KIN CHONG
廖建忠
377
10
8
18
9
KUAN PEI TAK 
關比得
635
8
7
15
10
LAM WAI CHEONG
林偉祥
220
0
6
6
11
TOU WAI KIN
杜偉健
617
0
5
5
12
LEONG HOI MENG
梁海明
613
2
4
6
13
CHANG PENG LAM
曾炳林
622
7
3
10
14
NG WOON HANG
吳煥恆
540
5
2
7
15
HO KIN U
何建宇
614
3
1
4
16
WONG MAN
王文
605
4
0
4
17
CHU KIN KEONG
朱健強
633
1
0
1
18
YU CHEUK WAI
余卓偉
620
0
0
0
19
WONG KA CHON
黃嘉俊
604
0
0
0
20
LUI WING YIP
呂永業
601
0
0
0
21
CHAN KUOK CHOI
陳國財
627
0
0
0
22
IAU SIU FONG
邱韶峰
623
0
0
0
23
LEI VAI PAN
李偉彬
572
0
0
0
24
SIO MENG IN
邵銘言
632
0
0
0
25
TSE PAK HONG
謝柏康
619
 
 
0
26
TOU MOU HENG
杜武慶
615
 
 
0
27
EUCLIDES CRISTOVAO TAM
譚基地
26
 
 
0
28
LEI CHI KIN
李子健
616
 
 
0
29
U I LAP
余意立
603
 
 
0
30
TAM CHAN WAI
譚鎮威
650
 
 
0
31
PUN CHI LEONG
潘子亮
653
 
 
0
32
CHAN CHI HA
陳子夏
687
 
 
0
33
CHAN IEK HANG
陳益恆
644
 
 
0
34
LAI CHON IN
黎俊賢
649
 
 
0
35
CHEONG SAI CHEONG
張世張
654
 
 
0
36
NG KA U
吳家裕
674
 
 
0
37
LAM KA WAI
林嘉威
675
 
 
0
38
LAU FAI CHUN
劉輝泉
612
 
 
0
39
FOK POU KUN
霍寶權
670
 
 
0
40
CHAN KWOK WAI
陳國華
621
 
 
0
41
WONG CHUN HAO, RYAN
黃俊豪
655
 
 
0
42
NG TEK LON
吳迪倫
571
 
 
0
43
LEE WAI KIT
李偉傑
671
 
 
0
44
KAN YUI KI
簡銳棋
676
 
 
0
45
CHAN CHENG MAN
陳靖文
651
 
 
0